Return to Article Details วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เชิงศาสนาของวัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา ในมุมมองของนักท่องเที่ยว ##common.download## ##common.downloadPdf##