[1]
อดุลนวกิจ ว. , ทวิชศรี ช. และ อัจฉริยะประสิทธิ์ จ. 2022. บทบาทของ “พื้นที่” ในซีรีส์ชายรักชายเรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 5, 2 (ธ.ค. 2022), 59–74.