(1)
อดุลนวกิจ ว. .; ทวิชศรี ช. .; อัจฉริยะประสิทธิ์ จ. บทบาทของ “พื้นที่” ในซีรีส์ชายรักชายเรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ. มส.สส. 2022, 5, 59-74.