อดุลนวกิจ ว. .; ทวิชศรี ช. .; อัจฉริยะประสิทธิ์ จ. บทบาทของ “พื้นที่” ในซีรีส์ชายรักชายเรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ฺBangkok, Thailand, v. 5, n. 2, p. 59–74, 2022. Disponível em: https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/article/view/58. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.