จิตต์งาม ศ. บรรณาธิการ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ฺBangkok, Thailand, v. 1, n. 2, p. 3, 2022. Disponível em: https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/article/view/82. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.