จิตต์งาม ศิริธรรม. 2022. “บรรณาธิการ”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 (2). ฺBangkok, Thailand:3. https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/article/view/82.